Finnes det økologisk bomull?

Du har sikkert hørt om økologisk jordbruk og økologisk mat, men hva med økologisk bomull? Hva er det, hvordan blir den dyrket? Og hvordan kan man være sikker på at man får ekte økologisk bomull?

Økologisk bomull

økologisk bomullØkologisk bomull betyr først og fremst at man dyrker bomull uten å bruke syntetiske kjemikalier, som kunstgjødsel og sprøytemidler, og at bomullen ikke er genmodifisert. Slik økologisk bomull blir nå dyrket i flere land som har det riktige klima og jordsmonn, som for eksempel Tyrkia og deler av India, Kina og USA.

Poenget med økologisk bomull er å sørge for å ivareta biologisk mangfold og gjøre jordbruket mer bærekraftig på sikt, ved å redusere forurensning og miljøødeleggelser. Ved dyrkingen av økologisk bomull må man følge bestemte prosedyrer for hvordan man håndterer trusler som insekter, skadedyr og sykdom, hvordan man dyrker og gjødsler bomullen, og hvordan den blir håndtert etter innhøstingen. I enkelte land, som USA, er det satt opp et sertfiseringssystem som skal sikre at det som blir markedsført som økologisk bomull faktisk er det. Produksjonen av økologisk bomull er i sterk vekst, og har mer enn tidoblet seg de siste ti årene. I dag nærmer produksjonen seg 4 millioner tonn bomull i året.

Hvorfor økologisk bomull?

En viktig grunn til å satse på økologisk bomull er at konvensjonell bomullsdyrking avhenger av utstrakt bruk av plantevernmidler mot ugress og insekter. Faktisk er bomullsdyrkingen den jordbruksaktiviteten på jorda der det totalt sett blir brukt mest sprøytemidler. Dette på tross av at arealet dyrket i bomull er mye mindre enn det som brukes til for eksempel hvete, ris og mais. Bruken av sprøytemidler kan redusere det biologiske mangfoldet og forstyrre balansen i naturen, og kan i tillegg forurense lufta vi puster og vannet vi drikker. Den store nedgangen i insekter på jorden, inkludert insekter som er av avgjørende betydning for jordbruk og menneskeliv, kan også skyldes slike sprøytemidler. Kunstgjødsel kan også gi forurensning, samtidig som det krever større forbruk av vann i produksjonen.

Per i dag er økologisk bomull fortsatt under 1 prosent av verdens bomullsproduksjon. En vending fra konvensjonell til økologisk bomull kan være med på å skape en mer bærekraftig jordbruksproduksjon i verden.

Scroll to top